Terug/back
# 004 Rijnvaartzeilschip LORELEI

TYPE:
Wooden hollow planked block model, with sails. Model made: 2002

ORIGIN:
Germany/the Netherlands arround 1850

DESCRIPTION:
Samoureus or Keulenaar River cargo ship. Keulen ( Cologne) is a city in Germany at the Rhine river. The ship sails on the Rhine for transport between Germany and the Netherlands. The captain lives on board with his family. The total crew consist of 7 to 10 persons.

TYPE:
Samoureus of Keulenaar. Houten beplankt blokmodel met zeilen. Model gemaakt: 2002

OORSPRONG:
Duitsland/Nederland, ongeveer 1850

BESCHRIJVING:
Binnenvaart vrachtschip. Het werd gebruikt voor transport over de Rijn tussen Duitsland en Nederland. De schipper leefde aan boord met zijn familie. De totale bemanning bestond uit 7 tot 10 man.

 


Terug/back

Lothar de Bruijn HISTORICAL MODELSHIPS